Πρόεδρος: Δημήτρης Βερναρδάκης

divernardakis@gmail.com

 

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Δημητρακόπουλος

antonis@praxisyachts.gr

 

Γενικός Γραμματέας: Χόλης Γιάννης

orcacarsgr@yahoo.com

 

Ταμίας:  Πέτρος Τσαπέπας

 

Μέλος: Αμούργης Δημήτρης

dimitris.amourgis@basf.com

 

Μέλος: Ασμάτογλου Γιάννης

 

Μέλος: Παναγιώτης Μαριολόπουλος

info@motorcyclerepublik.org