Πρόεδρος: Δημήτρης Βερναρδάκης

divernardakis@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Δημητρακόπουλος

antonis@praxisyachts.gr

Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Χόλης

orcacarsgr@yahoo.com

Ταμίας:  Πέτρος Τσαπέπας

Μέλος: Αμούργης Δημήτρης

dimitris.amourgis@basf.com

Μέλος: Ασμάτογλου Γιάννης

Μέλος: Παναγιώτης Μαριολόπουλος

info@motorcyclerepublik.org