ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2013 ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ

Το αναλυτικό Πρόγραμμα των Εκδηλώσεων των Λεσχών της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ για τη χρονιά 2013 μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να το “κατεβάσει” με κλικ στο σχετικό σύνδεσμο που ακολουθεί: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ 2013.  Επίσης μπορείτε να επισκέπτεστε τακτικά την νέα επίσημη σελίδα της Ομοσπονδίας στο Facebook:https://www.facebook.com/EOFilpa.  Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 2013 των Λεσχών της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ ΙΑΝ. 13…