ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α 2024

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    14πάγιαΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝΦΙΛΠΑΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ 14ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣJAGUAR CLUBΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 14ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΛΕΣΧΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ 14ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ-ΠΕΡΙΗΓΗΣΗAC3ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ 14ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝΛΕΣΧΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ 18ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣΕΛΦ FIAT 500 21ΑΛΚΥΩΝΕΙΟΣ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥMICROCARS CLUBREGULARITY 21ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ/ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΑΡΣΟΕΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ 27ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣΛΕΣΧΗ ΚΛ.ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΑΣΣΤΑΤΙΚΗ 28ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣΣΙΠΑΚΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 4ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑΛΕΣΧΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣΣΤΑΤΙΚΗ 11ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣΛΕΣΧΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝΠΕΡΙΗΓΗΣΗ/ΣΤΑΤΙΚΗ 117ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΕΙΟ IDEAL TIME CHALLENGEMICROCARS CLUBREGULARITY 1114Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ…