ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α

 Το Δ.Σ. µετά απὀ εισήγηση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη: ο Ότι η Ομοσπονδία στα πλαίσια των Καταστατικών της σκοπών, έχει και τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων Ιστορικών Οχημάτων ανά την επικράτεια, εἰς τρὀπον να αποφεύγονται προβλήματα και διενέξεις μεταξύ των σωματείων — µελών µας. ο Τα άρθρα 2.1, 2.10 και 15.5 του Καταστατικού µας ο…