ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2021

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΙΛΠΑ – ΚΛ.ΜΟΤΟ ΣΤΑΤΙΚΟ 10 ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΛΦ 2CV & CITROEN ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 10 ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΛΦ FIAT 500 ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 16-17 ΑΛΚΥΩΝΕΙΟ – ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ MICROCARS REGULARITY 17 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΛ.ΜΟΤΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 17 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ AC3 ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 24 NEW YEAR (ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ) JAGUAR CLUB…