Πρόεδρος: Δημήτρης Βερναρδάκης

divernardakis@gmail.com

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Δημητρακόπουλος

antonis@praxisyachts.gr

Γενικός Γραμματέας: Αμούργης Δημήτρης

dimitris.amourgis@basf.com

Ταμίας:  Πέτρος Τσαπέπας

Μέλος: Βάλληνδας Γεώργιος

Μέλος: Κουτουνίδης Νικόλαος

Μέλος: Ντάγκαλος Χρήστος