ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί λάτρεις των ιστορικών οχημάτων. Στις 3 Απριλίου 2023 μπήκε σε εφαρμογή ο Νόμος 4850/2021, που μεταξύ άλλων ορίζει την διαδικασία χορήγησης κρατικών ιστορικών πινακίδων. Σύμφωνα με τον Νόμο 4850/2021 και την Υπουργική Απόφαση 341900.2022 αρμόδιοι φορείς πιστοποίησης είναι η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α, η Ο.Μ.Α.Ε και η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. Η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α είναι ο εκπρόσωπος της FIVA στην Ελλάδα…