ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την 14.10.2023 με απόλυτη επιτυχία ημερίδα ενημέρωσης τεχνικών εφόρων και σεμινάριο για νέους τεχνικούς εφόρους σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης χαρακτηρισμού ιστορικού οχήματος , καθώς και πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Το τεχνικό συμβούλιο παρουσίασε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση των προαναφερόμενων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, και δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τεχνικά θέματα και διαδικασίες όπου…