ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατά την τελευταία Τακτική Γ.Σ της Ομοσπονδίας, έγινε γνωστό ότι το πρωτοβάθμιο Σωματείο ΦΙΛ.Π.Α, προέβη σε έκδοση Βεβαίωσης Χαρακτηρισμού Ιστορικών Οχημάτων, η οποία και κατατέθηκε στα Πρακτικά. Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της Ε.Ο ΦΙΛ.Π.Α γνωστοποιούν ότι βάσει του πρόσφατου Ν. 4850/2021, αρμόδιοι προς έκδοση των κατά Νόμο Βεβαιώσεων Χαρακτηρισμού Ιστορικών Οχημάτων και…