Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι Δευτεροβάθμιο Συλλογικό Όργανο, των εδρευόντων στον Ελλαδικό χώρο παρεμφερών Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανώσεων.

Αποστολή μας (mission statement)

Η διαρκής προσπάθεια ανάδειξης, προαγωγής, διάδοσης και καθιέρωσης της αναγκαιότητας της ιδέας για την με κάθε τρόπο διατήρηση, συντήρηση και χρήση του παλαιού αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας καθώς και κάθε άλλου τύπου παλαιού αυτοκινούμενου μέσου στην ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. Η διαρκής αυτή προσπάθεια της Ομοσπονδίας θα υλοποιείται τόσο ως συντονιστικού προεξάρχοντος οργάνου στις προσπάθειες των Μελών Λεσχών προς τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, όσο και με δικές της ατομικές ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Επίσημος Εκπρόσωπος στην Ελλάδα (ANF) της FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), δηλ. της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Αυτοκινήτων-ΔΟΠΑ,

Αναγνωρισμένη από την Υπουργική Απόφαση Α-ΟΙΚ. 64079/5984-29/10/2001, ΦΕΚ Αρ. 1512-9/11/2001. Σύμφωνα με την απόφαση η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, δικαιούχοι για να χορηγούν πινακίδες παλαιών μηχανοκινήτων οχημάτων είναι αποκλειστικά οι Ελληνικές Οργανώσεις που είναι επίσημοι εκπρόσωποι α/ της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων-FIA» και β/ της «Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιού Αυτοκινήτου-FIVA» (αποκαλούμενες για συντομία FIA και FIVA). Δηλαδή η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ και η ΕΛΠΑ.

•Η ουσία της Υπ. Απόφασης

Η σχετική Υπ. Απόφαση πρι ειδικών πινακίδων προβλέπει, ότι παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα (4-τροχες & 2-τροχες αντίκες), όπως αυτά καθορίζονται από τις Ελληνικές Οργανώσεις – επισήμους εκπροσώπους των FIA και FIVA βάσει των διεθνών όρων των δύο αυτών οργανώσεων, μπορούν να κυκλοφορούν μόνο για τη συμμετοχή σε επίσημες εκδηλώσεις καθώς και για τις αναγκαίες για την συντήρηση και επισκευή δοκιμές, με ειδικές αριθμημένες πινακίδες κυκλοφορίας, που δικαιούνται να χορηγούν οι δύο προαναφερόμενοι εκπρόσωποι, και εφ’ όσον έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικό καταχώρισης και ασφάλισης που είναι σε ισχύ.

•Επισημαίνεται ότι:

α) Ως παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα η Πολιτεία αποδέχεται εκείνα που ορίζουν διεθνώς οι FIA και FIVA.

β) Επιτρεπόμενη χρήση είναι:

– η συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την διεξαγωγή των οποίων έχει εκδοθεί άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο (επίσημες) και,

– οι α ν α γ κ α ί ε ς, όχι μετακινήσεις γενικά, αλλά περιορισμένες δοκιμές για την επισκευή, αλλά και για την συντήρηση τους.

•Ποιο χαρακτηρίζεται ως Παλαιό (Ιστορικό) Όχημα κατά την FIVA;

Εκείνο που έχει ηλικία τριάντα (30+) ετών, διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά και είναι άριστα συντηρημένο. Άρα εκείνο για το οποίο η FIVA μέσω των κατά τις χώρες επίσημων εκπροσώπων της, αποδέχεται ως κατάλληλο για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης (κάρτα FIVA).

Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ εδρεύει στο κτίριο της ΦΙΛΠΑ,

Κυβέλης 6,

153 44 Γέρακας, Αττική

Τηλ/FAX: +30 210 6529084

e-mail: info@filpafederation.gr

Facebook Page: www.facebook.com/EOFilpa

 

Οδηγίες πρόσβασης στο νέο κτίριο εδώ