Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2022

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αναγγέλλει το πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων,  στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., από όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμα στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του έτους. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.

Οι γενικές κατευθύνσεις και η φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity 2022» έχουν καταρτιστεί από την Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. με βάση  τον  γενικότερο κανονισμό εκδηλώσεων FIVA https://www.fiva.org/. Τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς αναλόγως.

Στόχος της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα.

Η κατηγορία Regularity θα ονομάζεται πλέον Super Trophy και η κατηγορία Master Trophy μετονομάζεται σε Classic Trophy.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 1. Το πρωτάθλημα αποτελείται από τις εκδηλώσεις που σημειώνονται με έντονο μαύρο χρώμα στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2022. Στην βαθμολογία των συμμετεχόντων επιλέγονται και προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.
 2.  Οι εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον 20 συμμετοχές εκάστη. Δύνανται να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες και οι χρονομετρήσεις μπορούν προαιρετικά και μόνο να γίνονται στο 1/10 του δευτερολέπτου, εφ΄ όσον η διοργανώτρια Λέσχη διαθέτει ηλεκτρονικό (όχι χειροκίνητο) σύστημα χρονομέτρησης.
 3. Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 5 χρονομετρήσεις συνολικά.
 4. Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 160 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 10 χρονομετρήσεις  συνολικά.
 5. Στις τριήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 240 χλμ. και να εκτελούνται κατ΄ ελάχιστον 15 χρονομετρήσεις συνολικά.
 6.  Ειδικά στην κατηγορία Classic Trophy απαιτούνται να εκτελούνται τουλάχιστον 2, 4, & 6 χρονομετρήσεις για μονοήμερες, διήμερες & τριήμερες εκδηλώσεις αντίστοιχα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν επιτρέπεται κανενός είδους πρόσθετο όργανο συνδεδεμένο με το λειτουργικό σύστημα του αυτοκινήτου. Η μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την εκδήλωση και από το Πρωτάθλημα.
 7. Επιτρέπεται η χρήση των μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων μέτρησης απόστασης και χρόνου. Για τις λειτουργίες των οργάνων, η διοργανώτρια Λέσχη που αναλαμβάνει Πρωταθληματική εκδήλωση έχει το δικαίωμα, προαιρετικά, να προβλέψει στον Πάγιο Κανονισμό εκδηλώσεών της ή/και στον ειδικό Κανονισμό της διοργάνωσης, λειτουργίες των βοηθημάτων που δεν θα είναι επιτρεπτές ή ακόμη να θεσπίσει και κάποια σχετική ποινή για κάθε μία ειδική δοκιμασία. Η αποδεδειγμένη μη συμμόρφωση ισοδυναμεί με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα.
 8. Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα δέκα πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης των Κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy .

Η βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι :

1ος        15 βαθμούς
2ος        12 βαθμούς
3ος        10 βαθμούς
4ος         8  βαθμούς
5ος         6  βαθμούς
6ος         5  βαθμούς
7ος         4  βαθμούς
8ος         3  βαθμούς
9ος         2  βαθμούς
10ος        1  βαθμό

 1. Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.
 2.  Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει. Σε διήμερες ή/και πολυήμερες εκδηλώσεις τα αποτελέσματα κάθε ημέρας προσμετρούνται και βαθμολογούνται για το Πρωτάθλημα της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. χωριστά (σαν να πρόκειται για διαφορετική εκδήλωση).
 3. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός και o συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους 6 πρώτους οδηγούς και συνοδηγούς των κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κι αφού συνυπολογιστούν οι παράγοντες του άρθρου 12, οι ισοβαθμούντες θεωρούνται ισοδύναμοι. Ο αμέσως επόμενος καταλαμβάνει τη θέση του 3ου (αν οι ισοβαθμούντες είναι 2 στην 1η θέση) και ομοίως για όλες τις θέσεις στη γενική κατάταξη.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την λήξη του Πρωταθλήματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζομένων υπολογίζονται οι καλύτερες κατατάξεις τους με βάση ότι:

η 1η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 9 βαθμούς

η 2η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 6 βαθμούς

η 3η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 4 βαθμούς

η 4η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 3 βαθμούς

η 5η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 2 βαθμούς

η 6η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 1 βαθμό

 1. Τα Σωματεία μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης θα  κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα αναρτά στην ιστοσελίδα της. Τα Σωματεία φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ορθότητας των αποτελεσμάτων.
 2. Η τελετή απονομής θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινώνεται από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά την τελετή απονομής του Πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν εκπρόσωπο τους για την παραλαβή των επάθλων, αλλιώς θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για την παραλαβή τους μέσα σε διάστημα ενός μήνα.
 3. Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις ακριβείας (Regularity) πιστοποιημένους Παρατηρητές (από FIVA ή Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.) και Κριτές-Χρονομέτρες (εφ΄ όσον έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχο σεμινάριο πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος). Για τους κριτές – χρονομέτρες εάν δεν είναι εφικτό το παραπάνω, πιστοποιημένος θα είναι ο επί κεφαλής τους. Οι Παρατηρητές υποχρεούνται σε διάστημα μιας εβδομάδος από την επομένη της λήξης της εκδήλωσης να υποβάλουν την Έκθεσή τους στην Ομοσπονδία. Για τις εκδηλώσεις που προσμετρούν στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτικό ο εκάστοτε Παρατηρητής να μην προέρχεται από το διοργανώνον Σωματείο και τα έξοδά του να καλύπτονται από το διοργανώνον Σωματείο κατά τον τρόπο που καλύπτονται στους Κριτές – Χρονομέτρες.
 4. Οι βασικοί κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν καταργούν κάθε προηγούμενους.

Επιλεγμένες πρωταθληματικές εκδηλώσεις για το 2022 ημερολογιακά:

 1. 20 ΜΑΡΤΙΟΥ – 22ο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΡΑΛΛΥ – ΟΡΚΑ
 2. 28 & 29 ΜΑΪΟΥ – ARCADIA TOUR CLASSIC – ΕΛΙΑ
 3. 4-5 ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ– Ε.Ο.ΦΙΛΠΑ-ΟΜΑΕ
 4. 11-12 ΙΟΥΝΙΟΥ- ΑΛΚΥΩΝΕΙΟ ΡΑΛΛΥ-CLASSIC MICROCARS CLUB
 5. 1 & 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 50ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ – ΦΙΛΠΑ
 6. 8 & 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 10ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΛΕΚΑΜ
 7. 29 & 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΑΛΟΥ “ΒΥΡΩΝΑ ΜΠΑΚΕΛΑ” – ΣΙΠΑΚ
 8. 19 & 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ – ΦΙΛΠΑ

(ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα μέσα στο έτος)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2021

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αναγγέλλει το πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων,  στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., από όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμα στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του έτους. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.

Οι γενικές κατευθύνσεις και η φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity 2021» έχουν καταρτιστεί από την Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. με βάση  τον  γενικότερο κανονισμό εκδηλώσεων FIVA https://www.fiva.org/. Τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς αναλόγως.

Στόχος της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα.

Η κατηγορία Regularity θα ονομάζεται πλέον Super Trophy και η κατηγορία Master Trophy μετονομάζεται σε Classic Trophy.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 1. Το πρωτάθλημα αποτελείται από τις εκδηλώσεις που σημειώνονται με έντονο μαύρο χρώμα στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2021. Στην βαθμολογία των συμμετεχόντων επιλέγονται και προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.
 2.  Οι εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον 20 συμμετοχές έκαστη. Δύνανται να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες και οι χρονομετρήσεις μπορούν προαιρετικά και μόνο να γίνονται στο 1/10 του δευτερολέπτου, εφ΄ όσον η διοργανώτρια Λέσχη διαθέτει ηλεκτρονικό (όχι χειροκίνητο) σύστημα χρονομέτρησης.
 3. Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 5 χρονομετρήσεις συνολικά.
 4. Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 160 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 10 χρονομετρήσεις  συνολικά.
 5. Στις τριήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 240 χλμ. και να εκτελούνται κατ΄ ελάχιστον 15 χρονομετρήσεις συνολικά.
 6.  Ειδικά στην κατηγορία Classic Trophy απαιτούνται να εκτελούνται τουλάχιστον 2, 4, & 6 χρονομετρήσεις για μονοήμερες, διήμερες & τριήμερες εκδηλώσεις αντίστοιχα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν επιτρέπεται κανενός είδους πρόσθετο όργανο συνδεδεμένο με το λειτουργικό σύστημα του αυτοκινήτου. Η μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την εκδήλωση και από το Πρωτάθλημα.
 7. Επιτρέπεται η χρήση των μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων μέτρησης απόστασης και χρόνου. Για τις λειτουργίες των οργάνων, η διοργανώτρια Λέσχη που αναλαμβάνει Πρωταθληματική εκδήλωση έχει το δικαίωμα, προαιρετικά, να προβλέψει στον Πάγιο Κανονισμό εκδηλώσεών της ή/και στον ειδικό Κανονισμό της διοργάνωσης, λειτουργίες των βοηθημάτων που δεν θα είναι επιτρεπτές ή ακόμη να θεσπίσει και κάποια σχετική ποινή για κάθε μία ειδική δοκιμασία. Η αποδεδειγμένη μη συμμόρφωση ισοδυναμεί με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα.
 1. Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα δέκα πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης των Κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy .

Η βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι :

1ος        15 βαθμούς

2ος        12 βαθμούς

3ος        10 βαθμούς

4ος         8  βαθμούς

5ος         6  βαθμούς

6ος         5  βαθμούς

7ος         4  βαθμούς

8ος         3  βαθμούς

9ος         2  βαθμούς

10ος       1  βαθμό

 1. Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.
 2.  Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει. Σε διήμερες ή/και πολυήμερες εκδηλώσεις τα αποτελέσματα κάθε ημέρας προσμετρούνται και βαθμολογούνται για το Πρωτάθλημα της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. χωριστά (σαν να πρόκειται για διαφορετική εκδήλωση).
 3. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός και o συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους 6 πρώτους οδηγούς και συνοδηγούς των κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κι αφού συνυπολογιστούν οι παράγοντες του άρθρου 12, οι ισοβαθμούντες θεωρούνται ισοδύναμοι. Ο αμέσως επόμενος καταλαμβάνει τη θέση του 3ου (αν οι ισοβαθμούντες είναι 2 στην 1η θέση) και ομοίως για όλες τις θέσεις στη γενική κατάταξη.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την λήξη του Πρωταθλήματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζομένων υπολογίζονται οι καλύτερες κατατάξεις τους με βάση ότι:

η 1η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 9 βαθμούς

η 2η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 6 βαθμούς

η 3η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 4 βαθμούς

η 4η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 3 βαθμούς

η 5η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 2 βαθμούς

η 6η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 1 βαθμό

 1. Τα Σωματεία μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης θα  κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα αναρτά στην ιστοσελίδα της. Τα Σωματεία φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ορθότητας των αποτελεσμάτων.
 2. Η τελετή απονομής θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινώνεται από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά την τελετή απονομής του Πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν εκπρόσωπο τους για την παραλαβή των επάθλων, αλλιώς θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για την παραλαβή τους μέσα σε διάστημα ενός μήνα.
 3. Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις ακριβείας (Regularity) πιστοποιημένους Παρατηρητές (από FIVA ή Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.) και Κριτές-Χρονομέτρες (εφ΄ όσον έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχο σεμινάριο πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος). Για τους κριτές – χρονομέτρες εάν δεν είναι εφικτό το παραπάνω, πιστοποιημένος θα είναι ο επί κεφαλής τους. Οι Παρατηρητές υποχρεούνται σε διάστημα μιας εβδομάδος από την επομένη της λήξης της εκδήλωσης να υποβάλουν την Έκθεσή τους στην Ομοσπονδία. Για τις εκδηλώσεις που προσμετρούν στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτικό ο εκάστοτε Παρατηρητής να μην προέρχεται από το διοργανώνον Σωματείο και τα έξοδά του να καλύπτονται από το διοργανώνον Σωματείο κατά τον τρόπο που καλύπτονται στους Κριτές – Χρονομέτρες.
 4. Οι βασικοί κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν καταργούν κάθε προηγούμενους.

Επιλεγμένες πρωταθληματικές εκδηλώσεις για το 2021 ημερολογιακά:

 1. 28 ΜΑΡΤΙΟΥ – 20ο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΡΑΛΛΥ – ΟΡΚΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ COVID-19
 2. 22 & 23 ΜΑΪΟΥ – ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ – MICROCARS
 3. 29 & 30 ΜΑΪΟΥ – ARCADIA TOUR CLASSIC – ΕΛΙΑ
 4. 6 ΙΟΥΝΙΟΥ – 27ο CLASSIC TROPHY – Ε.Λ.Φ. ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
 5. 19-21 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ – ΛΕΚΑΜ
 6. 24 έως 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 50ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ – ΦΙΛΠΑ
 7. 9 & 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 10ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΟΛΥΜΠΟΥ – ΛΕΚΑΜ
 8. 30 & 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΑΝΑΒΑΣΗ ΟΜΑΛΟΥ “ΒΥΡΩΝΑ ΜΠΑΚΕΛΑ” – ΣΙΠΑΚ
 9. 13 & 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ – ΦΙΛΠΑ

(ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα μέσα στο έτος)

 

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2020

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αναγγέλλει το πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων,  στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., από όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμα στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του έτους. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.

Οι γενικές κατευθύνσεις και η φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity 2019» έχουν καταρτιστεί από την Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. με βάση  τον  γενικότερο κανονισμό εκδηλώσεων FIVA https://www.fiva.org/. Τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς αναλόγως.

Στόχος της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα.

Η κατηγορία Regularity θα ονομάζεται πλέον Super Trophy και η κατηγορία Master Trophy μετονομάζεται σε Classic Trophy.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 1. Το πρωτάθλημα αποτελείται από τις εκδηλώσεις που σημειώνονται με κίτρινο στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2020. Στην βαθμολογία των συμμετεχόντων επιλέγονται και προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.
 2.  Οι εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον 20 συμμετοχές έκαστη. Δύνανται να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες και οι χρονομετρήσεις μπορούν προαιρετικά και μόνο να γίνονται στο 1/10 του δευτερολέπτου, εφ΄ όσον η διοργανώτρια Λέσχη διαθέτει ηλεκτρονικό (όχι χειροκίνητο) σύστημα χρονομέτρησης.
 3. Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 5 χρονομετρήσεις συνολικά.
 4. Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 160 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 10 χρονομετρήσεις  συνολικά.
 5. Στις τριήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 240 χλμ. και να εκτελούνται κατ΄ ελάχιστον 15 χρονομετρήσεις συνολικά.
 6.  Ειδικά στην κατηγορία Classic Trophy απαιτούνται να εκτελούνται τουλάχιστον 2, 4, & 6 χρονομετρήσεις για μονοήμερες, διήμερες & τριήμερες εκδηλώσεις αντίστοιχα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν επιτρέπεται κανενός είδους πρόσθετο όργανο συνδεδεμένο με το λειτουργικό σύστημα του αυτοκινήτου. Η μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την εκδήλωση και από το Πρωτάθλημα.
 7. Επιτρέπεται η χρήση των μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων μέτρησης απόστασης και χρόνου. Για τις λειτουργίες των οργάνων, η διοργανώτρια Λέσχη που αναλαμβάνει Πρωταθληματική εκδήλωση έχει το δικαίωμα, προαιρετικά, να προβλέψει στον Πάγιο Κανονισμό εκδηλώσεών της ή/και στον ειδικό Κανονισμό της διοργάνωσης, λειτουργίες των βοηθημάτων που δεν θα είναι επιτρεπτές ή ακόμη να θεσπίσει και κάποια σχετική ποινή για κάθε μία ειδική δοκιμασία. Η αποδεδειγμένη μη συμμόρφωση ισοδυναμεί με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα.
 1. Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα δέκα πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης των Κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy .

Η βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι :

1ος        15 βαθμούς

2ος        12 βαθμούς

3ος        10 βαθμούς

4ος         8  βαθμούς

5ος         6  βαθμούς

6ος         5  βαθμούς

7ος         4  βαθμούς

8ος         3  βαθμούς

9ος         2  βαθμούς

10ος       1  βαθμό

 1. Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.
 2.  Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει. Σε διήμερες ή/και πολυήμερες εκδηλώσεις τα αποτελέσματα κάθε ημέρας προσμετρούνται και βαθμολογούνται για το Πρωτάθλημα της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. χωριστά (σαν να πρόκειται για διαφορετική εκδήλωση).
 3. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός και o συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους 6 πρώτους οδηγούς και συνοδηγούς των κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κι αφού συνυπολογιστούν οι παράγοντες του άρθρου 12, οι ισοβαθμούντες θεωρούνται ισοδύναμοι. Ο αμέσως επόμενος καταλαμβάνει τη θέση του 3ου (αν οι ισοβαθμούντες είναι 2 στην 1η θέση) και ομοίως για όλες τις θέσεις στη γενική κατάταξη.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την λήξη του Πρωταθλήματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζομένων υπολογίζονται οι καλύτερες κατατάξεις τους με βάση ότι:

η 1η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 9 βαθμούς

η 2η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 6 βαθμούς

η 3η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 4 βαθμούς

η 4η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 3 βαθμούς

η 5η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 2 βαθμούς

η 6η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 1 βαθμό

 1. Τα Σωματεία μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης θα  κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα αναρτά στην ιστοσελίδα της. Τα Σωματεία φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ορθότητας των αποτελεσμάτων.
 2. Η τελετή απονομής θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινώνεται από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά την τελετή απονομής του Πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν εκπρόσωπο τους για την παραλαβή των επάθλων, αλλιώς θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για την παραλαβή τους μέσα σε διάστημα ενός μήνα.
 3. Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις ακριβείας (Regularity) πιστοποιημένους Παρατηρητές (από FIVA ή Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.) και Κριτές-Χρονομέτρες (εφ΄ όσον έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχο σεμινάριο πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος). Για τους κριτές – χρονομέτρες εάν δεν είναι εφικτό το παραπάνω, πιστοποιημένος θα είναι ο επί κεφαλής τους. Οι Παρατηρητές υποχρεούνται σε διάστημα μιας εβδομάδος από την επομένη της λήξης της εκδήλωσης να υποβάλουν την Έκθεσή τους στην Ομοσπονδία. Για τις εκδηλώσεις που προσμετρούν στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτικό ο εκάστοτε Παρατηρητής να μην προέρχεται από το διοργανώνον Σωματείο και τα έξοδά του να καλύπτονται από το διοργανώνον Σωματείο κατά τον τρόπο που καλύπτονται στους Κριτές – Χρονομέτρες.
 4. Οι βασικοί κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν καταργούν κάθε προηγούμενους.

Επιλεγμένες πρωταθληματικές εκδηλώσεις για το 2020 ημερολογιακά:

 1. 29 ΜΑΡΤΙΟΥ – 20ο Αθηναϊκό Ράλλυ – ΟΡΚΑ
 2. 9 & 10 ΜΑΪΟΥ – Μαγιάτικο – MICROCARS
 3. 3 έως 5 ΙΟΥΛΙΟΥ3o Moonlight Heritage – ΣΦΙΠΟΠ νέα ημερομηνία: 12 Σεπτεμβρίου
 4. 24 έως 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ – ΦΙΛΠΑ
 5. 10 & 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 9ο Ιστορικό Ράλλυ Ολύμπου – ΛΕΚΑΜ
 6. 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – Ανάβαση Ομαλού (Βύρωνα – Μπακέλα) – ΣΙΠΑΚ
 7. 7 & 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΧειμερινό ΡάλλυΦΙΛΠΑ

.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2019

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αναγγέλλει το πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων,  στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π. Α., από όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμα στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του έτους. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.

Οι γενικές κατευθύνσεις και η φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity 2019» έχουν καταρτιστεί από την Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. με βάση  τον  γενικότερο κανονισμό εκδηλώσεων   FIVA https://www.fiva.org/ Τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς αναλόγως.

Στόχος της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα.

Η κατηγορία Regularity θα ονομάζεται πλέον Super Trophy και η κατηγορία Master Trophy μετονομάζεται σε Classic Trophy.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1.Το πρωτάθλημα αποτελείται από τις εκδηλώσεις που σημειώνονται με κίτρινο στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2019. Στην βαθμολογία των συμμετεχόντων επιλέγονται και προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.

2.Οι εκδηλώσεις του Πρωταθλήματος θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον 20 συμμετοχές έκαστη. Δύνανται να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες και οι χρονομετρήσεις μπορούν προαιρετικά και μόνο να γίνονται στο 1/10 του δευτερολέπτου, εφ΄ όσον η διοργανώτρια Λέσχη διαθέτει ηλεκτρονικό (όχι χειροκίνητο) σύστημα χρονομέτρησης.

3.Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 5 χρονομετρήσεις συνολικά.

4.Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 160 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 10 χρονομετρήσεις  συνολικά.

5.Στις τριήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 240 χλμ. και να εκτελούνται κατ΄ ελάχιστον 15 χρονομετρήσεις συνολικά.

6.Ειδικά στην κατηγορία Classic Trophy απαιτούνται να εκτελούνται τουλάχιστον 2, 4, & 6 χρονομετρήσεις για μονοήμερες, διήμερες & τριήμερες εκδηλώσεις αντίστοιχα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν επιτρέπεται κανενός είδους πρόσθετο όργανο συνδεδεμένο με το λειτουργικό σύστημα του αυτοκινήτου. Η μη συμμόρφωση επιφέρει ποινή αποκλεισμού από την εκδήλωση και από το Πρωτάθλημα.

7.Επιτρέπεται η χρήση των μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων μέτρησης απόστασης και χρόνου. Για τις λειτουργίες των οργάνων, η διοργανώτρια Λέσχη που αναλαμβάνει Πρωταθληματική εκδήλωση έχει το δικαίωμα, προαιρετικά, να προβλέψει στον Πάγιο Κανονισμό εκδηλώσεών της ή/και στον ειδικό Κανονισμό της διοργάνωσης, λειτουργίες των βοηθημάτων που δεν θα είναι επιτρεπτές ή ακόμη να θεσπίσει και κάποια σχετική ποινή για κάθε μία ειδική δοκιμασία. Η αποδεδειγμένη μη συμμόρφωση ισοδυναμεί με αποκλεισμό από το πρωτάθλημα.

8.Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα δέκα πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης των Κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy .

Η βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι :

1ος        15 βαθμούς

2ος        12 βαθμούς

3ος        10 βαθμούς

4ος         8  βαθμούς

5ος         6  βαθμούς

6ος         5  βαθμούς

7ος         4  βαθμούς

8ος         3  βαθμούς

9ος         2  βαθμούς

10ος       1  βαθμό

 1.  Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.

10.Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει. Αποκλειστικά και μόνο για την κατηγορία Super Trophy, σε διήμερες ή/και πολυήμερες εκδηλώσεις τα αποτελέσματα κάθε ημέρας προσμετρούνται και βαθμολογούνται για το Πρωτάθλημα της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. χωριστά (σαν να πρόκειται για διαφορετική εκδήλωση).

11.Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός και o συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους 6 πρώτους οδηγούς και συνοδηγούς των  κατηγοριών Super Trophy & Classic Trophy.

12.Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την λήξη του Πρωταθλήματος μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζομένων υπολογίζονται οι καλύτερες κατατάξεις τους με βάση ότι:

η 1η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 9 βαθμούς

η 2η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 6 βαθμούς

η 3η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 4 βαθμούς

η 4η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 3 βαθμούς

η 5η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 2 βαθμούς

η 6η θέση γενικής κατάταξης βαθμολογείται με 1 βαθμό

13.Τα Σωματεία μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης θα  κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα αναρτά στην ιστοσελίδα της. Τα Σωματεία φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ορθότητας των αποτελεσμάτων.

14.Η τελετή απονομής θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινώνεται από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά την τελετή απονομής του Πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν εκπρόσωπο τους για την παραλαβή των επάθλων, αλλιώς θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για την παραλαβή τους μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

15.Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις ακριβείας (regularity) πιστοποιημένους Παρατηρητές (από FIVA ή Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.) και Κριτές-Χρονομέτρες (εφ΄ όσον έχει πραγματοποιηθεί αντίστοιχο σεμινάριο πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος). Για τους κριτές – χρονομέτρες εάν δεν είναι εφικτό το παραπάνω, πιστοποιημένος θα είναι ο επί κεφαλής τους. Οι Παρατηρητές υποχρεούνται σε διάστημα μιας εβδομάδος από την επομένη της λήξης της εκδήλωσης να υποβάλουν την Έκθεσή τους στην Ομοσπονδία. Για τις εκδηλώσεις που προσμετρούν στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωτικό  ο εκάστοτε Παρατηρητής να μην προέρχεται από το διοργανώνον Σωματείο και τα έξοδά του να καλύπτονται από το διοργανώνον Σωματείο κατά τον τρόπο που καλύπτονται στους Κριτές – Χρονομέτρες.

16.Οι βασικοί κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν καταργούν κάθε προηγούμενους.

Επιλεγμένες πρωταθληματικές εκδηλώσεις για το 2019 ημερολογιακά:

 1. 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – 26ος Γύρος Αττικής – ΣΙΣΑ
 2. 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 20ο Αθηναϊκό Ράλλυ – ΟΡΚΑ
 3. 18 & 19 ΜΑΪΟΥ– Μαγιάτικο – MICROCARS
 4. 20 ΙΟΥΛΙΟΥ – 3o Moonlight Heritage – ΣΦΙΠΟΠ
 5. 26 έως 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – Διεθνές Ράλλυ – ΦΙΛΠΑ
 6. 5 & 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Ιστορικό Ράλλυ Ολύμπου – ΛΕΚΑΜ
 7. 26 & 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – Ανάβαση Ομαλού (Βύρωνας Μπακελας) – ΣΙΠΑΚ

 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο ΦΙΛ.Π.Α. 2018

Αναγγελία για το πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων 2018 στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π. Α., απ΄ όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος ανέρχονται σε επτά (7) . Σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμα στο ημερολόγιο εκδηλώσεων 2018. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. έχει καταρτίσει τις γενικές κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. 2018» σύμφωνα με τις οποίες τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς με βάση  τον  γενικότερο κανονισμό εκδηλώσεων   FIVA http://www.fiva.org/. Επιτρέπεται η χρήση όλων των μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων μέτρησης απόστασης και χρόνου, εξαιρουμένης της κατηγορία MASTER TROPHY* .

Προσπάθεια της Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων του Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αποφάσισε την προκήρυξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2018.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1.Το πρωτάθλημα αποτελείται από επτά (7) εκδηλώσεις. Στην βαθμολογία των συμμετεχόντων επιλέγονται και προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα.

2.Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες με αντίστοιχους συντελεστές ανά ημέρα και όλες οι χρονομετρήσεις γίνονται στο 1/10 του δευτερολέπτου.

3.Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 100 χλμ.και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 12 χρονομετρήσεις συνολικά.

4.Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 180 χλμ.και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 20 χρονομετρήσεις  συνολικά.

5.Στις τριήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 250 χλμ.και να εκτελούνται κατ΄ ελάχιστον 26  χρονομετρήσεις συνολικά.

6.Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα δέκα πρώτα πληρώματα της γενικής κατάταξης.

Η βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι :

1ος        15 βαθμούς

2ος        12 βαθμούς

3ος        10 βαθμούς

4ος        8 βαθμούς

5ος        6 βαθμούς

6ος        5 βαθμούς

7ος        4 βαθμούς

8ος        3 βαθμούς

9ος        2 βαθμούς

10ος      1 βαθμό

Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει, ενώ για διήμερες και τριήμερες πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2 & 3 αντίστοιχα.

7.Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός/συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους 6 πρώτους της γενικής κατάταξης οδηγών και συνοδηγών.

8.Επίσης θεσπίζεται κύπελλο κατηγορίας MASTER TROPHY* με τον ίδιο τρόπο βαθμολόγησης (παράγραφος 6α) για τους 6 πρώτους οδηγούς/συνοδηγούς.

9.Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός που έχει το παλαιότερο σε ηλικία αυτοκίνητο και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται το μικρότερου κυβισμού αυτοκίνητο.

10.Τα σωματεία μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης θα  κοινοποιούν τα αποτελέσματα στην Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα τα αναρτά στην ιστοσελίδα της. Τα σωματεία φέρουν αποκλειστικά και την ευθύνη ορθότητας των αποτελεσμάτων.

11.Η απονομή θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθούν από την Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.

12.Η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις ακριβείας (regularity) Παρατηρητή Ομοσπονδίας.

13.Το road book κάθε πρωταθληματικής εκδήλωσης θα εμπεριέχει υποχρεωτικά φύλλο αξιολόγησης της εκδήλωσης  που θα συμπληρώνεται από το κάθε συμμετέχον πλήρωμα και θα παραδίδεται με το πέρας της εκδήλωσης.

14.Οι βασικοί κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν καταργούν κάθε προηγούμενους και ισχύουν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α. έτους 2018.

15.Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά την τελετή απονομής του Πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν εκπρόσωπο τους για την παραλαβή των επάθλων άλλως αυτά δεν θα απονέμονται.

*. Όπου MASTER TROPHY χαρακτηρίζεται η κατηγορία συμμετεχόντων που εκτελούν μειωμένο ή τον ίδιο αριθμό Ε.Δ. κατ΄ επιλογή του διοργανωτή αλλά δεν χρησιμοποιούν κανένα είδος βοηθητικών οργάνων μέτρησης παρά μόνον τα όργανα εποχής του οχήματος τους. Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία MASTER TROPHY με την υπογραφή τους στη δήλωση συμμετοχής αποδέχονται «επί λόγω τιμής» ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα χρησιμοποιούν μόνον απλό χρονόμετρο και τα εργοστασιακά όργανα εποχής που φέρει το αυτοκίνητο τους.

Επιλεγμένες πρωταθληματικές αγωνιστικές εκδηλώσεις για το 2018 ανά μήνα:

3-4.3.2018 / “CLASSIC RALLY OF GREECE”/ ΣΙΣΑ – ΦΙΛΠΑ (www.sisa.grwww.philpa.gr)

15.4.2018 / “ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΡΑΛΛΥ”/ ΟΡΚΑ (www.orcaclassic.gr/)

13.5.2018 / “ΕΑΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ” / ΑΡΣΟΕ (arsoeargos.blogspot.gr)

9-10.6.2018 / “ΡΑΛΛΥ ΔΑΝΑΩΝ” / AC3 (www.ac3.gr/)

13-16.9.2018 / “ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ” / ΦΙΛΠΑ (www.philpa.gr)

6-7.10.2018 / “ΡΑΛΛΥ ΟΛΥΜΠΟΥ” / ΛΕΚΑΜ (www.lekam.gr)

4.11.2018 / “ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ” / CLASSIC MICROCARS (www.classicmicrocars.gr)

Αμοιβό Ράλι σε περίπτωση ακύρωσης ή μη επάρκειας ενός από τα παραπάνω θα είναι το πρώτο σκέλος του 24ωρου του ΣΙΣΑ.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2017

Επικαιροποίηση για το Πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων 2017 στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., από όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος ανέρχονται σε εννέα (9). Σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμαστο ημερολόγιο εκδηλώσεων 2017. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε να παρέχεται η σχετική ευελιξία επιλογής για τους συμμετέχοντες.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. έχει καταρτίσει τις γενικές κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity  Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2017» σύμφωνα με τις οποίες τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς βάσει του γενικότερου κανονισμού εκδηλώσεων FIVAhttp://www.fiva.org/site/en/.Επιτρέπεται η χρήση μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων (εκτός από αυτά που υπολογίζουν Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες-ΜΩΤ), χωρίς προσθήκη βαθμών ποινής.

Προσπάθεια της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων του Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αποφάσισε την προκήρυξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2017.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1.         Το πρωτάθλημα αποτελείται από ΕΝΝΕΑ (9) εκδηλώσεις. Στην βαθμολογίατων συμμετεχόντωνπροσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έστω και αν έχουν λάβει μέροςσε περισσότερες εκδηλώσεις

2.         Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες.

3.         Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείταινα διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και οι ειδικές διαδρομές θα είναι τουλάχιστον 5.

4.         Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 150 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 9 ειδικές διαδρομές.

5.         Στις τριήμερες απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον210χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 12 ειδικές διαδρομές.

6.         Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα δέκα πρώτα πληρώματα της Γενικής Κατάταξης.

6.1     Hβαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι:

1ος   10  βαθμούς                                                         

2ος     9   βαθμούς                                                         

3ος     8   βαθμούς                                 

4ος     7   βαθμούς                                                    

5ος     6  βαθμούς

6ος     5  βαθμούς

7ος     4  βαθμούς

8ος     3  βαθμούς

9ος     2  βαθμούς

10ος  1  βαθμό

6.2Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει, ενώ για διήμερες και τριήμερες πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2 και 3 αντίστοιχα.

7. Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.

8. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός/συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους τρεις πρώτους της Γενικής Κατάταξης οδηγών και συνοδηγών.

8.1 Απονέμονται κύπελλα επί μέρους κατηγοριών στους πρώτους οδηγός/ συνοδηγός συμπτυγμένων κατηγοριών «Α-Β-CD-Ε», πρώτους κατηγορίας «F» οδηγός / συνοδηγός και πρώτους κατηγορίας «G» οδηγός/ συνοδηγός

Σε περίπτωση που συμπίπτουν οι πρώτοι των κατηγοριών με τους πρωταθλητές τα κύπελλα απονέμονται στους αμέσως επόμενους.

8.2 Επίσης θεσπίζεται κύπελλο κατηγορίας “Trophy Tour”* με τον ίδιο τρόπο βαθμολόγησης (6.1) στους τρεις πρώτους Γενικής Κατάταξης “Trophy Tour” * οδηγούς / συνοδηγούς.

9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός που έχει το παλαιότερο σε ηλικία αυτοκίνητο και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται το μικρότερου κυβισμού αυτοκίνητο.

10.Τα Σωματεία, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης, θα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα διοργανώνοντα Σωματεία φέρουν και την ευθύνη της ορθότητας των αποτελεσμάτων.

11. Η απονομή θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθούν από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

12. Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις Παρατηρητή.

13. Στις εκδηλώσεις πρωταθλήματος ισχύει ο Ενιαίος Κανονισμός της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. – FIVA.

14.Οι Βασικοί Κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν, καταργούν κάθε προηγούμενους και ισχύουν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. του έτους 2017.

15. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά στην τελετή απονομής του πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν έγκαιρα εκπρόσωπό τους για την παραλαβή των επάθλων άλλως, αυτά δεν θα απονέμονται.

όπου “Trophy Tour” χαρακτηρίζεται η κατηγορία συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που ακολουθούν τη διαδρομή του roadbookεκτελώντας κατ’ επιλογήν του διοργανωτή λιγότερες ειδικές διαδρομές (σύστημα ΦΙΛΠΑ ή AC3) ή μέτρησης με ιδανικό χρόνο και γραμμή επί οδοστρώματος (σύστημα ΣΙΣΑ).