Μπορείτε να δείτε στα παρακάτω links τους κώδικες εκδηλώσεων της FIVA που θα ισχύουν μέχρι 31/12/2021

FIA-FIVA Agreement [2019]
Annex 1 – FIVA Events Code 2019
Annex 2 – FIVA Stewards Handbook 2019
Annex 2 – Guidelines for Organisers and Officials 2019
Annex 3 – Standard Rules for Regularity Events 2019
Annex 4 – Standard Rules for Touring Events 2019
Annex 5 – Standard Rules for Concours d’Elegance Events 2019
Annex 5A-Guidelines and Judging Form for Concours d’Elegance Events 2019
Annex 6 – Guidelines for World Rallies 2019
Annex 7 – deleted
Annex 8 – Examples of EC official documents 2019

Μπορείτε να δείτε στα παρακάτω links τους κώδικες εκδηλώσεων της FIVA που θα ισχύσουν από 1/1/2022 :

D 1 FIVA Events Code 2020
D 2 Annex 1    – Stewards’ Handbook
D 3 Annex 1A  – Steward Nomination Form
D 4 Annex 2    – Guidelines for Organisers and Officials
D 5 Annex 3    – Standard Rules for Regularity Events
D 6 Annex 4    – Standard Rules for Touring Events
D 7 Annex 5    – Standard Rules for Concours d’Elegance Events
D 8 Annex 5A  – Concours d’Elegance guidelines and Judging Form
D 9 Annex 6     – Guidelines for FIVA World Events
D10 Annex 7     – Website Documentation – URL and QR Codes
D11 Annex 8     – Examples of FIVA official documents
D12 Annex 9     – FIA-FIVA Agreement (2019)