Μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link τον κώδικα εκδηλώσεων της FIVA που ισχύει μέχρι 31/12/2017

http://www.fiva.org/wp-content/uploads/Event-Codes-and-Annexes-2017-English.pdf

Μπορείτε να δείτε στα παρακάτω links τους κώδικες εκδηλώσεων της FIVA που θα ισχύσουν από 1/1/2018 :

FIVA EVENTS CODE 2018

http://www.fiva.org/wp-content/uploads/ENG-FIVA-Events-Code-2018-A4-format-040417.pdf

REGULARITY EVENTS 2018

http://www.fiva.org/wp-content/uploads/Standard-Rules-For-Regularity-Events-Annex-3.pdf

TOURING EVENTS 2018

http://www.fiva.org/wp-content/uploads/Standard-Rules-For-Touring-Events-Annex-4.pdf

CONCOURS D’ ELEGANCE 2018

http://www.fiva.org/wp-content/uploads/Standard-Rules-For-Concours-dElegance-Events-Annex-5.pdf