Η FIVA εκπροσωπείται επίσημα στην Ελλάδα από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., η οποία είναι από το 2005 η Εθνική Αρχή της FIVA (ΑΝF) για την Ελλάδα.

 

ANF: Autorité Nationale FIVA / National FIVA Authority

FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) – Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο)