Η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας είναι  ο επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα (ANF) της FIVA (Federation Interationale des Vehicules Anciens) δηλαδή, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Αυτοκινήτων – ΔΟΠΑ.