Τεχνική επιτροπή

Μιχάλης Γεωργιάκος

Robert Smith

Θανάσης Παπουτσής

 

Τεχνικοί Έφοροι

Γιώργος Σουρής

Αιμίλιος – Μάριος Ηλιού

Άγγελος Τρακαδάς

Παναγιώτης Μαριολόπουλος

Γιώργος Τσαλαματάς

Αλέξανδρος Χόλης

Τάσος Κουρτέσης

Νίκος Τζελέπης

Γιώργος Τσάλιος

Ιωάννης Χωριανόπουλος

Γιώργος Πουλικάκος

Ανδρέας Ντούλιας

Κωσταντίνος Χωριανόπουλος

Αθανάσιος Ράντος