Τεχνική επιτροπή
Robert Smith
Μιχάλης Γεωργιάκος
Αιμίλιος – Μάριος Ηλιού

 

Τεχνικοί Έφοροι

Γιώργος Σουρής
Μιχάλης Γκαβέζος
Θανάσης Παπουτσής

 

 

Ηλίας Φιλίππου
Νίκος Μπιμπλιτζής
Παναγιώτης Μαριολόπουλος
Ευάγγελος Κακούρης
Τάσος Κουρτέσης
Ανδρέας Ντούλιας
Άγγελος Τρακαδάς
Ιωάννης Χωριανόπουλος
Πάτροκλος Κανσός
Παναγιώτης Κουτσούλιας
Ανδρέας Ξυνίδης
Γiώργος Τσάλιος
Τέλης Δουλόπουλος
Νίκος Τζελέπης