ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.;

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1999 και είναι Δευτεροβάθμιο Συλλογικό Όργανο των εδρευόντων στον Ελλαδικό χώρο παρεμφερών Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανώσεων. Αποτελείται από 26 σωματεία-μέλη, τα οποία είναι λέσχες ιστορικών οχημάτων και μουσεία σχετιζόμενα με τα ιστορικά οχήματα, την ιστορία και την τεχνολογία τους. Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι ο επίσημος εκπρόσωπος (ANF) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Οχημάτων, FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), η οποία είναι επίσημος συνεργάτης της UNESCO.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η διαρκής προσπάθεια ανάδειξης, προαγωγής, διάδοσης και καθιέρωσης της αναγκαιότητας της ιδέας για τη διατήρηση, συντήρηση και χρήση του παλαιού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας καθώς και κάθε άλλου τύπου παλαιού αυτοκινούμενου μέσου στην ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. Η διαρκής αυτή προσπάθεια της Ομοσπονδίας θα υλοποιείται τόσο ως συντονιστικού προεξάρχοντος οργάνου στις προσπάθειες των σωματείων-μελών προς τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, όσο και με δικές της ατομικές ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. σε συνεργασία με την λέσχη ΦΙΛΠΑ πιστοποιεί αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα της FIVA και χορηγεί ιστορικές πινακίδες σύμφωνα με την ΚΥΑ Α-ΟΙΚ. 64079/5984-29/10/2001, ΦΕΚ Αρ. 1512-9/11/2001.

Επισημαίνεται ότι:
α) Ως παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα η Πολιτεία αποδέχεται εκείνα που ορίζουν διεθνώς οι FIA, FIM και FIVA.
β) Επιτρέπεται η δημόσια κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος  μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • κάθε Κυριακή εκάστου μήνα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.
  • συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την διεξαγωγή των οποίων έχει εκδοθεί άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο (επίσημες) και
  • αναγκαίες μετακινήσεις από και προς συνεργείο με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο – επί παραδείγματι, τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό – από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

•Ποιο χαρακτηρίζεται ως Ιστορικό Όχημα κατά την FIVA;
Εκείνο που έχει ηλικία τριάντα (30+) ετών, διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά και είναι άριστα συντηρημένο.

Η Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ εδρεύει στο κτίριο της ΦΙΛΠΑ,
Κυβέλης 6, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ/FAX: +30 210 6529084
e-mail: info@filpafederation.gr
Facebook Page: www.facebook.com/EOFilpa

Οδηγίες πρόσβασης στο νέο κτίριο θα βρείτε εδώ