Πρόεδρος: Δημήτρης Βερναρδάκης

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Δημητρακόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Χόλης Γιάννης

Ταμίας:  Πέτρος Τσαπέπας

Μέλος: Αμούργης Δημήτρης

Μέλος: Ασμάτογλου Γιάννης

Μέλος: Παναγιώτης Μαριολόπουλος