Πρόεδρος: Δημήτρης Βερναρδάκης

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Τσάλιος

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Μυλωνογιάννης

Ταμίας:  Πέτρος Τσαπέπας

Μέλος: Ευάγγελος Νομικός

Μέλος: Παναγιώτης Μαριολόπουλος

Μέλος: Αντώνης Δημητρακόπουλος