Η διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού FIVA, περιλαμβάνει την υποβολή αίτησης καθώς και τον φυσικό Τεχνικό Έλεγχο του οχήματος. Υπάρχουν δύο τύποι Πιστοποιητικού FIVA ανάλογα με την ηλικία του οχήματος:

Α. Πιστοποιητικό FIVA Youngtimer, που αφορά οχήματα από 20 έως 29 ετών,

Β. Πιστοποιητικό FIVA ID – Card (ή e – ID – Card σε περίπτωση διαδικτυακής αίτησης) που αφορά οχήματα άνω των 30 ετών και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα βρίσκεται σε καλή, συντηρημένη κατάσταση, ή έχει ανακατασκευαστεί σωστά.

 

Πως μπορώ να παραλάβω πινακίδες για το Παλαιό μου Αυτοκίνητο;

Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να είστε νόμιμος ιδιοκτήτης του.

1. Να έχει εκδοθεί γι’ αυτό και να ισχύει Πιστοποιητικό Αναγνωρίσεως FIVA (Κάρτα FIVA),

2. Να υποβάλετε στην ΦΙΛΠΑ μέσω της λέσχης στην οποία ανήκετε ή επιθυμείτε να εγγραφείτε Δήλωση Παραλαβής Πινακίδων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (σχετικό έντυπο αναζητείστε στον χώρο «Αιτήσεις» της

ιστοσελίδας www.philpa.gr ή πατήστε εδώ).

Δήλωση Παραλαβής Πινακίδων

Πότε μπορώ να κυκλοφορώ το αυτοκίνητό μου με ιστορικές πινακίδες;

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Α οικ. 82350-3809/2019 ΦΕΚ 4948/Β/31-12-2019 το αυτοκίνητό σας μπορεί να κυκλοφορεί όλες τις Κυριακές του χρόνου (εντός της οικίας περιφέρειας, τις ημέρες που διεξάγονται εκδηλώσεις ιστορικών αυτοκινήτων αδειοδοτημένες από το κράτος ή οποιαδήποτε μέρα και ώρα της εβδομάδος με σκοπό την μετακίνηση προς και από συνεργείο (έχοντας αποδεικτικό της επίσκεψης), Αναλυτικά η ΚΥΑ εδώ

Χρειάζεται να περνάω ΚΤΕΟ;

Τα πιστοποιηµένα ιστορικά αυτοκίνητα επειδή είναι αναγνωρισµένα από το κράτος ως οχήµατα περιορισµένης κυκλοφορίας δεν περνάνε από ΚΤΕΟ ή έλεγχο εκποµπών ρύπων. Επίσης, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και από το καθεστώς του Τέλους Κύκλου Ζωής που προβλέπει την απόσυρσή τους στα κέντρα ανακύκλωσης.

 

Υπάρχουν κυρώσεις στους κατόχους κλασικών αυτοκινήτων;

Ναι. Κυρίως όσοι παραβαίνουν τους περιορισµούς κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που εντοπιστεί ένα ιστορικό αυτοκίνητο µε πινακίδες Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.  κινείται αναίτια, τότε γίνεται σύσταση στον οδηγό και όσοι δεν συµµορφώνονται υπάρχει κίνδυνος να τους αφαιρεθούν οι πινακίδες.

 

Πως εκδίδεται το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Κάρτα) FIVA; 

1. Μπορεί να εκδοθεί μόνο για οχήματα ηλικίας 30 ετών καιπάνω, τα οποία διατηρούν τα αρχικά τους χαρακτηριστικά και είναι πολύ καλά διατηρημένα.

2. Ζητείστε από την λέσχη στην οποία ανήκετε ή επιθυμείτε να εγγραφείτε συνάντηση με μέλος της Τεχνικής Επιτροπής που θα σας επισκεφτεί για τον έλεγχο του οχήματος.

3. Υποβάλετε συμπληρωμένη την σχετική αίτηση στην λέσχη (πατήστε εδώ).

4. Συνυποβάλετε σε 3 αντίγραφα έγχρωμη φωτογραφία κοινών διαστάσεων (9Χ13), που να δείχνει τόσο την πρόσοψη όσο και μία των πλευρών (πλαγιομετωπική όψη) του αυτοκινήτου, κατά προτίμηση με ουδέτερο φόντο.

Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού  FIVA  ID – Card

 

Αίτηση για έκδοση FIVA Youngtimer (οχήματα από 20 έως 29 ετών)

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την αίτηση για έκδοση  FIVA  Youngtimer, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στην πρωτότυπη μορφή στα γραφεία μας. Για την υποβολή της αίτησης αυτής, θα χρειαστεί να προσκομίσετε πέραν των υπολοίπων, επιπλέον 3 εκτυπωμένες έγχρωμες φωτογραφίες του οχήματος, πλαγιομετωπικές ¾ από την πλευρά του οδηγού, σε διαστάσεις 9X13 εκ..

Αίτηση έκδοσης Πιστοποιητικού FIVA Youngtimer

 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση για ιστορικές πινακίδες και κάρτα FIVA γίνεται στο 210 6534700 κατά τα ωράρια 10.00 – 18.00, Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες