Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα του Πανελλήνιου Πρωταθλήμτος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2019 στο παρακάτω link:

http://www.filpafederation.gr/wp-content/uploads/2019/03/2019-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΝ.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-REGULARITY-ΕΟ-ΦΙΛΠΑ.xlsx

 

Μπορείτε να δείτε τα τελικα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.ΠΑ.2018 στο παρακάτω link

http://www.filpafederation.gr/wp-content/uploads/2018/12/2018-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΝ.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-REGULARITY-ΕΟ-ΦΙΛΠΑ.htm

 

 

Μπορείτε να δείτε τα τελικά αποτελέσματα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.2017 στο παρακάτω link:

http://www.filpafederation.gr/wp-content/uploads/2017/12/2017-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΝ.-ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-REGULARITY-ΕΟ-ΦΙΛΠΑ-Αντιγραφή.htm