Τεχνική Επιτροπή

Μιχάλης Γεωργιάκος

Robert Smith

Θανάσης Παπουτσής

Γιώργος Σουρρής

Αιμίλιος – Μάριος Ηλιού

Τεχνικοί  Έφοροι

Άγγελος Τρακαδάς

Παναγιώτης Μαριολόπουλος

Γιώργος Τσαλαματάς

Αλέξανδρος Χόλης

Τάσος Κουρτέσης

Νίκος Τζελέπης

Ιωάννης Χωριανόπουλος

Γιώργος Πουλικάκος

Ανδρέας Ντούλιας

Κωσταντίνος Χωριανόπουλος

Αθανάσιος Ράντος