ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.;

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1999 και είναι Δευτεροβάθμιο Συλλογικό Όργανο των εδρευόντων στον Ελλαδικό χώρο παρεμφερών Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανώσεων. Αποτελείται από 27 σωματεία-μέλη, τα οποία είναι λέσχες ιστορικών οχημάτων και μουσεία σχετιζόμενα με τα ιστορικά οχήματα, την ιστορία και την τεχνολογία τους.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα την FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens – Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων – Δ.Ο.Π.Ο.), καθώς είναι η Εθνική Αρχή της FIVA (ΑΝF) για την Ελλάδα. Επίσης, η FIVA συνεργάζεται με την UNESCO.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η διαρκής προσπάθεια ανάδειξης, προαγωγής, διάδοσης και καθιέρωσης της αναγκαιότητας της ιδέας για τη διατήρηση, συντήρηση και χρήση του παλαιού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας καθώς και κάθε άλλου τύπου παλαιού αυτοκινούμενου τροχοφόρου μέσου.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. σε συνεργασία με την λέσχη ΦΙΛ.Π.Α. πιστοποιεί αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα της FIVA και χορηγεί ιστορικές πινακίδες σύμφωνα με την ΚΥΑ Α-ΟΙΚ. 64079/5984-29/10/2001, ΦΕΚ Αρ. 1512-9/11/2001.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α οικ. 82350-3809 από 24-12-2019 Κ.Υ.Α. επισημαίνεται ότι:
α) Ως ιστορικά οχήματα η Πολιτεία αποδέχεται εκείνα, σύμφωνα με τα διεθνώς οριζόμενα από την FIVA,  FIA και FIM.
β) Επιτρέπεται η δημόσια κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

♦ κάθε Κυριακή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.
♦ συμμετοχή σε εκδηλώσεις αδειοδοτημένες από το αρμόδιο Υπουργείο
♦ αναγκαίες μετακινήσεις από και προς συνεργείο με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο – επί παραδείγματι, τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό – από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

Χαρακτηρισμός Ιστορικού Οχήματος σύμφωνα με την FIVA:
Το όχημα θα πρέπει να έχει ηλικία μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών, να διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά και  να είναι διατηρημένο, συντηρημένο ή αποκατεστημένο.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εδρεύει στο κτίριο της ΦΙΛ.Π.Α.,
Κυβέλης 6, 153 44 Γέρακας, Αττική
Τηλ: +30 210 6529084
e-mail: info@filpafederation.gr
Facebook Page: www.facebook.com/EOFilpa

Οδηγίες πρόσβασης στο νέο κτίριο θα βρείτε εδώ