24 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΚΑ ΣΤΑΤΙΚΟ
24 ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΒΟΛΤΑ ΣΙΠΑΚ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ