Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2016

Λίγα λόγια για το νέο Πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., από όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματοςανέρχονται σε δώδεκα (12). Σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμα στο ημερολόγιο εκδηλώσεων 2016. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε να παρέχεται η σχετική ευελιξία επιλογής για τους συμμετέχοντες. Οι εκδηλώσεις κατανέμονται στο καλεντάρι χρονικά και γεωγραφικά.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. έχει καταρτίσει τις γενικές κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου ΠρωταθλήματοςRegularity  Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2016» σύμφωνα με τις οποίες τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς βάσει του γενικότερου κανονισμού εκδηλώσεωνFIVA http://www.fiva.org/site/en/ . Επιτρέπεται πλέον η χρήση μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων(εκτός από αυτά που υπολογίζουν Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες-ΜΟΤ), χωρίς προσθήκη βαθμών ποινής.

Προσπάθεια της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων του Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αποφάσισε την προκήρυξη του Πανελλήνιου ΠρωταθλήματοςRegularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2016.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

  1. Το πρωτάθλημα αποτελείται από ΔΩΔΕΚΑ (12) εκδηλώσεις. Στην βαθμολογία των συμμετεχόντων προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έστω και αν έχουν λάβει μέρος σε περισσότερες εκδηλώσεις

  2. Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες.

  3. Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και οι ειδικές διαδρομές θα είναι τουλάχιστον 5.

  4. Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 150 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 9 ειδικές διαδρομές.

  5. Στις τριήμερες απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 210 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 12 ειδικές διαδρομές.

  6. Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα έξη πρώτα πληρώματα της Γενικής Κατάταξης.

6.1 H βαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι:

1ος: 10

2ος:   8

3ος:   6

4ος:   4

5ος:   2

6ος:   1

6.2 Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει, ενώ για διήμερες και τριήμερες πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2 και 3 αντίστοιχα

7. Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.

8. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός/συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους έξη πρώτους της Γενικής Κατάταξης οδηγών και συνοδηγών.

9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός που έχει το παλαιότερο σε ηλικία αυτοκίνητο και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται το μικρότερου κυβισμού αυτοκίνητο.

10.Τα Σωματεία, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης, θα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα διοργανώνοντα Σωματεία φέρουν και την ευθύνη της ορθότητας των αποτελεσμάτων.

11. Η απονομή θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθούν από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

12. Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις Παρατηρητή.

13. Στις εκδηλώσειςπρωταθλήματος ισχύει ο Ενιαίος Κανονισμός της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. – FIVA.

14.Οι Βασικοί Κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν, καταργούν κάθε προηγούμενους και ισχύουν για το Πανελλήνιο ΠρωτάθλημαRegularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. του έτους 2016.

15. H Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. προκειμένου να αναβαθμίσει το πρωτάθλημα της, θα πριμοδοτήσει τον πρωταθλητή οδηγό του 2016 με δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του πρωταθλήματος της για το 2017.

16. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά στην τελετή απονομής του πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν έγκαιρα εκπρόσωπό τους για την παραλαβή των επάθλων άλλως, αυτά δεν θα απονέμονται.