Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2017

Επικαιροποίηση για το Πρωτάθλημα Ιστορικών Οχημάτων 2017 στο οποίο συμμετέχουν Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου & Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α., από όλη την Ελλάδα.

Οι εκδηλώσεις του φετινού Πρωταθλήματος ανέρχονται σε εννέα (9). Σημειώνονται με έντονο κίτρινο χρώμαστο ημερολόγιο εκδηλώσεων 2017. Προσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε να παρέχεται η σχετική ευελιξία επιλογής για τους συμμετέχοντες.

Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. έχει καταρτίσει τις γενικές κατευθύνσεις και τη φιλοσοφία των εκδηλώσεων του «Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity  Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2017» σύμφωνα με τις οποίες τα συμμετέχοντα Σωματεία θα πρέπει να εναρμονίζουν τους δικούς τους Κανονισμούς βάσει του γενικότερου κανονισμού εκδηλώσεων FIVAhttp://www.fiva.org/site/en/.Επιτρέπεται η χρήση μηχανικών ή ηλεκτρονικών βοηθημάτων (εκτός από αυτά που υπολογίζουν Μέσες Ωριαίες Ταχύτητες-ΜΩΤ), χωρίς προσθήκη βαθμών ποινής.

Προσπάθεια της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. είναι να προσελκύσει νέους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις της από όλη την Ελλάδα, να προσδώσει ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τα καλύτερα πληρώματα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ REGULARITY Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων του Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας – Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. αποφάσισε την προκήρυξη του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2017.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

$11.         Το πρωτάθλημα αποτελείται από ΕΝΝΕΑ (9) εκδηλώσεις. Στην βαθμολογίατων συμμετεχόντωνπροσμετρούν τα ΠΕΝΤΕ (5) καλύτερα αποτελέσματα, έστω και αν έχουν λάβει μέροςσε περισσότερες εκδηλώσεις

$12.         Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες.

$13.         Στις μονοήμερες εκδηλώσεις απαιτείταινα διανύονται τουλάχιστον 80 χλμ. και οι ειδικές διαδρομές θα είναι τουλάχιστον 5.

$14.         Στις διήμερες εκδηλώσεις απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον 150 χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 9 ειδικές διαδρομές.

$15.         Στις τριήμερες απαιτείται να διανύονται τουλάχιστον210χλμ. και να εκτελούνται κατ’ ελάχιστον 12 ειδικές διαδρομές.

$16.         Σε κάθε εκδήλωση βαθμολογούνται τα δέκα πρώτα πληρώματα της Γενικής Κατάταξης.

6.1     Hβαθμολογία της γενικής κατάταξης είναι:

1ος   10  βαθμούς                                                         

2ος     9   βαθμούς                                                         

3ος     8   βαθμούς                                 

4ος     7   βαθμούς                                                    

5ος     6  βαθμούς

6ος     5  βαθμούς

7ος     4  βαθμούς

8ος     3  βαθμούς

9ος     2  βαθμούς

10ος  1  βαθμό

6.2Για μονοήμερες εκδηλώσεις η βαθμολογία παραμένει ως έχει, ενώ για διήμερες και τριήμερες πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 2 και 3 αντίστοιχα.

7. Υφίσταται ξεχωριστή βαθμολογία για οδηγούς και για συνοδηγούς.

8. Πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο οδηγός/συνοδηγός με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών. Κύπελλα απονέμονται στους τρεις πρώτους της Γενικής Κατάταξης οδηγών και συνοδηγών.

8.1 Απονέμονται κύπελλα επί μέρους κατηγοριών στους πρώτους οδηγός/ συνοδηγός συμπτυγμένων κατηγοριών «Α-Β-CD-Ε», πρώτους κατηγορίας «F» οδηγός / συνοδηγός και πρώτους κατηγορίας «G» οδηγός/ συνοδηγός

Σε περίπτωση που συμπίπτουν οι πρώτοι των κατηγοριών με τους πρωταθλητές τα κύπελλα απονέμονται στους αμέσως επόμενους.

8.2 Επίσης θεσπίζεται κύπελλο κατηγορίας “Trophy Tour”* με τον ίδιο τρόπο βαθμολόγησης (6.1) στους τρεις πρώτους Γενικής Κατάταξης “Trophy Tour” * οδηγούς / συνοδηγούς.

9. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο οδηγός ή συνοδηγός που έχει το παλαιότερο σε ηλικία αυτοκίνητο και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται το μικρότερου κυβισμού αυτοκίνητο.

10.Τα Σωματεία, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης, θα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών τα οποία και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα διοργανώνοντα Σωματεία φέρουν και την ευθύνη της ορθότητας των αποτελεσμάτων.

11. Η απονομή θα γίνεται μετά την λήξη του πρωταθλήματος σε χρόνο και τόπο που θα ανακοινωθούν από την Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

12. Η Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. θα ορίζει σε όλες τις εκδηλώσεις Παρατηρητή.

13. Στις εκδηλώσεις πρωταθλήματος ισχύει ο Ενιαίος Κανονισμός της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. – FIVA.

14.Οι Βασικοί Κανόνες όπως αναφέρονται στο παρόν, καταργούν κάθε προηγούμενους και ισχύουν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Regularity Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. του έτους 2017.

15. Οι βραβευόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται κατά στην τελετή απονομής του πρωταθλήματος και σε περίπτωση κωλύματος να ορίσουν έγκαιρα εκπρόσωπό τους για την παραλαβή των επάθλων άλλως, αυτά δεν θα απονέμονται.

όπου “Trophy Tour” χαρακτηρίζεται η κατηγορία συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που ακολουθούν τη διαδρομή του roadbookεκτελώντας κατ’ επιλογήν του διοργανωτή λιγότερες ειδικές διαδρομές (σύστημα ΦΙΛΠΑ) ή μέτρησης με ιδανικό χρόνο και γραμμή επί οδοστρώματος (σύστημα ΣΙΣΑ) ή άνευ πρόσθετων οργάνων μέτρησης (σύστημα AC3).