ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΤΟΕ

18-1-2019   Η Ε.Ο ΦΙΛ.Π.Α, ως νόμιμος εκπρόσωπος της F.I.V.A στην Ελλάδα και ως το μόνο νομικό πρόσωπο που έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να εκδίδει κάρτες πιστοποίησης ιστορικών οχημάτων, (αυτοκινήτων και μοτοσικλετών), οι οποίες κάρτες F.I.V.A, είναι τα μόνα έγγραφα που έχουν ισχύ και αναγνώριση τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, αισθάνεται την…