Αποτελέσματα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ 2015

Μετά από κάθε εκδήλωση, οι Λέσχες βάσει του κανονισμού του “Πρωταθλήματος Regularity Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ 2015”, παρα. 9 ‘Τα Σωματεία, μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης, θα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της στην Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. εντός 24 ωρών, τα οποία και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Τα διοργανώνοντα Σωματεία φέρουν και την ευθύνη της ορθότητας των αποτελεσμάτων’, προβαίνουμε…