Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2019 στο παρακάτω link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.2019

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2018 στο παρακάτω link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2018

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2017 στο παρακάτω link:

http://www.filpafederation.gr/wp-content/uploads/2017/11/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-2017-ΕΟ-ΦΙΛΠ.Α.htm