Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2020 στο παρακάτω link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.2020

 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2019 στο παρακάτω link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.2019

 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2018 στο παρακάτω link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. 2018

 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. για το έτος 2017 στο παρακάτω link:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α 2017