Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. στο παρακάτω link:

http://www.filpafederation.gr/wp-content/uploads/2017/09/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-2017-ΕΟ-ΦΙΛΠΑ-Αντιγραφή-3.htm