ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ INTERAMERICAN 2020  – Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ιστορικών Οχημάτων

Πώς θα καλέσετε την INTERAMERICAN εάν έχετε το πρόγραμμα οδικής 1158

  • Καλέστε στο 1158, από οποιοδήποτε σταθερό
    ή κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα

ή στο

  • +30 210 946 1333, αν καλείτε από το εξωτερικό
  • +30 6942 238000, σε περίπτωση βλάβης του σταθερού σας τηλεφώνου
 και αναφέρετε τον αριθμό ταυτότητάς σας.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ INTERAMERICAN

1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Αν το αυτοκίνητο που οδηγεί ο ασφαλισμένος, ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα, η Εταιρία θα μεριμνήσει για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της βλάβης. Αν η βλάβη αποκαθίσταται επί τόπου με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε μικρό χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται η αποκατάσταση αυτής, άλλως, το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο.

2. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν η βλάβη του καλυπτόμενου αυτοκινήτου δεν αποκαθίσταται επί τόπου, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εργαλείων ή διότι η βλάβη είναι μεγάλης έκτασης ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν, η Εταιρία θα μεταφέρει το όχημα σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.

3. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν για το ακινητοποιημένο όχημα η βλάβη ή ζημιά που υπέστη είναι τέτοιας έκτασης, ώστε η θέση του σε κίνηση με δικά του μέσα είναι αδύνατη και η επισκευή του σε τοπικό συνεργείο είναι είτε χρονοβόρα, είτε πολυδάπανη, ή η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, η Εταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε συνεργείο της προτίμησης του καλυπτομένου προσώπου πλησίον του τόπου της μόνιμης διαμονής του.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Για την κάλυψη με τις παραπάνω παροχές των μελών της Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ, τα ετήσια ασφάλιστρα είναι:

35 €

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εξυπηρέτηση αφορά μόνο τον ασφαλισμένο, ανεξαρτήτου οχήματος, με την προϋπόθεση ότι θα είναι ο ίδιος παρών και θα επιδείξει τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του. Η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει έως και 5 φορές τον χρόνο.

Για να ασφαλιστείτε ή για να ανανεώσετε την ασφάλειά σας:

Τα σωματεία μέλη της Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α μπορούν να κάνουν αίτηση για την Υπηρεσία Ατομική Οδική Βοήθεια της Interamerican στέλνοντας με e-mail στο info@filpafederation.gr ή στο info@philpa.gr με τα στοιχεία του μέλους τους

ΟΝΟΜA:…     ΕΠΙΘΕΤΟ:….     ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …..

ΑΔΤ: …..  ΑΦΜ: …..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……ΤΗΛ: …..

και το αποδεικτικό πληρωμής των ασφαλίστρων (€35) σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:

ALPHA: 11600 200 200 6081, IBAN: GR27 0140 1160 11600 200 200 6081

ή ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5069 037 331 684, IBAN: GR90 0172 0690 00 5069 037 331 684

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APP) ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα